Houtwerk meubelontwerp en realisatie Beverwijk

In de zesde periode ( leerjaar 2, periode 2 ) heb ik stage gelopen bij Houtwerk. Dit was mijn eerste stageplek. Deze stage periode heb ik stage gelopen bij Houtwerk. Dit is een bedrijf in Beverwijk, de tijden dat ik stage liep was vanaf 07:30 tot 16:00. 

Mijn stageperiode begon po . tot . In de vakantie heb ik ook stasge gelopen.

Ik heb hier helaas geen foto's meer van.